Waarzeggers vertellen leugens

Zacharia 10:1-5

1 Wanneer het voorjaar wordt, vraag dan de HEER om regen. Hij is het die onweerswolken maakt, hij schenkt de mensen stortregens en gewas op het veld. 2 Orakels zijn bedrog en waarzeggers vertellen leugens: wat zij dromen komt niet uit, hun troost bestaat uit holle woorden. De mensen dolen rond als schapen, ontredderd, want een herder is er niet. 3 Woedend ben ik op de herders, en de bokken zal ik weten te vinden. De HEER van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde, en het tot zijn prachtig strijdros maken. 4 Uit dit volk komt de hoeksteen voort, de tentpin en de oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars. 5 Krijgshaftig zullen ze in de strijd de vijand in het slijk vertrappen. Ze zullen overwinnen, want de HEER staat hen bij, maar zij die hoog te paard zitten gaan roemloos ten onder. (NBV)

De babyfluisteraars, de geestensprekers, de paranormaal begaafden, het zijn allemaal leugenaars en bedriegers. Dat is wat de Bijbel er van zegt. En eerlijk is eerlijk, alle wetenschappelijke onderzoeken in de parapsychologie hebben aangetoond dat de Bijbel gelijk heeft. Sommige mensen hebben wat meer gevoeligheid voor de betekenis van menselijke verhalen dan anderen. Daarom lijkt het er soms op dat ze meer weten dan een ander, maar dat is dus niet zo. De sterren die op TV hun bovennatuurlijke gaven laten stralen zijn echte bedriegers. Ze gebruiken technieken die al sinds de middeleeuwen gebruikt worden om mensen geld uit de zak te kloppen met onzin. Wij kennen het tenminste nog het beste vanuit de de Middeleeuwen maar de Bijbel kent het al vanouds. Juist in de tijden van nood en onzekerheid komen de bedriegers weer op. Ze leiden af van zaken waar het werkelijk om gaat. Als je een goede oogst wil hebben dan kun je beter bidden om een weldadige regen. Al het andere is overbodig en dus onzin. De toekomst kan niemand voorspellen, ook de profeten konden dat niet.

Maar in tijden van bedreiging weet je dat als je samen staat, je ook sterk staat, als je samen weet te delen en alles voor elkaar over hebt dan ben je bijna onoverwinnelijk, zeker als niemand zich af laat schrikken door bedreigingen met de dood. Als je samen staat en samen deelt dan volg je de weg van God, en God is uiteindelijk de enige heer van de wereld. Niemand heeft macht op aarde dan God, al die anderen wenden hun macht alleen maar voor en er wordt naar hen geluisterd omdat mensen bang zijn en zich laten misleiden. Voor die angst is geen reden. We zien dat bij volken overal op de wereld die zegevierden als corrupte regeringen naar huis werden gestuurd. Ze gebruikten soms ondemocratische middelen omdat ook parlementen tot stand waren gekomen via corruptie. Maar hun macht was dat zij vreedsaam samen sterk bleven staan en bereid waren alles samen te delen.

In de tijd van de coronacrisis, de voedselcrisis, de klimaatcrisis en de economische crisis zullen we eenzelfde houding moeten aannemen. Natuurlijk zal geprobeerd worden de positie van de rijken te beschermen, ons zal worden wijsgemaakt dat er geen reden is om echt eerlijk te delen en de hypotheekrenteaftrek te matigen voor de extreem rijken. Dat er geen reden is om de zeer rijken een bijdrage te vragen in de betaling van de AOW. De babyfluisteraars, de geestensprekers, de mensen die beweren instralingen te hebben van boven worden gebruikt om ons te laten geloven dat er een andere wereld is waar we meer naar moeten luisteren dan naar het woord van de God die ons geboden heeft je naaste lief te hebben als jezelf. Toch is dat eenvoudige gebod het enige dat telt en ons uit al die crises kan brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *