Over de schrijver

Mijn naam is Bas van der Bent, ik ben 71 jaar, vader, grootvader en weduwnaar. Ik studeer aan de PThU en de VU theologie. Sinds 2005 schrijf ik dagelijks een column over een Bijbelpassage. De keus voor de passage wordt gemaakt door het dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit  ondersteunt ook het Oecumenisch leesrooster dat in de Kerken wordt gebruikt bij de zondagse diensten. Zelf ga ik ook al een aantal jaren met  grote regelmaat voor in diensten van de PKN, dit op verzoek van het moderamen van de PKN. Meer over mij is te vinden op basalk.nl 

Vragen graag mailen aan column@basendebijbel.nl