Een ark maken

Exodus 25:10-22

10 Laat van acaciahout een ark maken, een kist van tweeëneenhalve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. 11 Overtrek die met zuiver goud, zowel vanbinnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. 12 Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark. 13 Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze 14 en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. 15 De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden. 16 In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. 17 Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, tweeëneenhalve el lang en anderhalve el breed. 18-19 Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. 20 Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. 21 Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. 22 Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. (NBV)

In het paleis voor de Godkoning hoort ook een troon te staan. Daar kan de koning zelf op plaatsnemen om recht te spreken. Maar in de Tabernakel, de tent der ontmoeting zal geen beeld van die God te zien zijn. In tegendeel, in het verbond dat God met zijn volk heeft gesloten staat dat het volk zeer uitdrukkelijk verboden wordt beelden te maken die dan als God kunnen worden aanbeden. De troon voor de Godkoning van Israël is een kist. Een kist van acaciahout, een ark genoemd. De ark is het symbool van redding van dood, Noach bouwde een ark om aan de zondvloed te kunnen ontkomen. Dat hout is uiteindelijk niet te zien want de ark moet aan alle kanten verguld worden. Aan elke hoek is een gouden ring. Daar kunnen vergulde acaciahouten draagstokken worden gestoken. Niemand hoeft dan de ark nog aan te raken.

Dat de ark de troon van de Godkoning van Israël blijkt uit de afwerking. De ark blijft niet leeg. In de ark moet de tekst van het verbond worden gelegd, volgens de overlevering de twee stenen platen die Mozes direct van God heeft gekregen en waarop de tekst van de tien centrale woorden staan geschreven. Daarnaast lig boven op de ark een gouden plaat. De verzoeningsplaat genoemd. Op die plaat staan twee cherubs. Wat dat precies zijn geweest is niet helemaal bekend. Ze hebben vleugels waarmee ze de ark beschermen. Ze staan tegenover elkaar, eerbiedig gebogen naar de ark. Zo kan de tekst van het verbond in de ark worden gelegd. Dat is de meest heilige plaats in de Tempel voor de God van Israël. Niemand hoeft zich af te vragen wat die God van zijn volk wil, dat staat in de tekst van het verbond. De koninklijke wil is niet willekeurig, hangt niet af van het humeur van de koning of de machtsstrijd aan het hof, maar die wil staat in de tekst van het verbond en daar moet iedereen zich aan houden.

Die koning mag dan wel niet willekeurig handelen dat ligt anders bij het volk. Het houden aan wetten en regels wordt tot gewoonten die je ook kan veranderen. Wie steekt niet eens over als het voetgangersverkeerslicht op rood staat. Er zijn altijd redenen om weten en regels de overtreden, nood breekt wet nietwaar. Dat wil niet zeggen dat het volk daarmee ook het verbond verbreekt. Het houden aan het verbond wordt het hart van het volk, daaraan ontleent het volk haar identiteit. Overtreding van de bepalingen van het verbond moeten dan ook hersteld worden, verzoening noemt de vertaling dat. Dat wordt de taak van de priesters. De weg door de woestijn vraagt ook om voortdurende herijking op het verbond. Daarom heet de Tabernakel ook de tent der ontmoeting. Boven de ark, de troon en tussen de bewakers, de cherubs, ontmoet Mozes God om te horen wat God wil. Wij leren er van dat ook wij de tekst van dat verbond serieus moeten nemen. Volgens Jezus is die tekst samen te vatten in het heb uw naaste lief als uzelf, zo heb je God lief boven alles. Ook vandaag dus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *