Kom, volg Mij

Matteüs 4:18–25

18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21 Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 23 Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 24 Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij Hem gebracht en Hij genas hen. 25 En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. (NBV21)

Vandaag eens een lekker herkenbaar en eenvoudig lijkend Bijbelverhaal. Toen Jezus langs het water liep en Simon en Andreas liep, de eerste regel van een lied voor kinderen. Maar is het zo eenvoudig als het lijkt? Het wordt eenvoudig omdat wij de Bijbeltekst in stukjes knippen. Het verhaal dat hiervoor staat is het verhaal over het begin van het optreden van Jezus. Hij blijkt een vluchteling te zijn. Na zijn doop door Johannes de doper had gij 40 dagen in de woestijn doorgebracht. Toen hij uit de woestijn terug kwam hoorde hij van de gevangenschap van Johannes de Doper. Hij week uit naar Galilea en vestigde zich in Nazareth. Een vluchteling dus.

En daarom is het verhaal van Matteüs vreemd. Een vluchteling die in een klein onbetekenend dorp als Nazareth was opgegroeid, omdat zijn vader en moeder bang waren voor een confrontatie met de Koning. Een vluchteling die naar Galilea was gevlucht omdat ook hij meende een risico op vervolging te lopen. Een onbekende want zijn optreden moest nog beginnen. Die onbekende vluchteling liep op een dag langs het meer, de belangrijkste bron van inkomsten en riep een aantal vissers om Hem te volgen. Daar moet iets bijzonders aan de hand zijn geweest. Ze lieten hun werk vallen en volgden die onbekende vluchteling staat er. En toen hij hen tot volgen had bewogen ging hij optreden.

Wij lezen dat verhaal ook graag omgekeerd. Een prediker die het Koninkrijk van God verkondigd alle zieken geneest en door heel het volk wordt gevolgd wil je ook wel volgen. Maar een onbekende vluchteling, op de vlucht voor de heersende macht? Het gezag dat Jezus uitstraalt moet voldoende geweest zijn menen de geleerden. De band met Johannes die hem tot vluchten beweegt zou ook een rol gespeeld kunnen hebben. Heel het volk had zich laten dopen en hier was het begin van de voortzetting van die beweging. Misschien staat het er zo eenvoudig omdat het een geboorteverhaal is. De geboorte van de gemeente, de Messiaanse gemeente die niet voor zichzelf werkt maar voor de zwaksten. En vreemdelingen weren? Wellicht sturen we Jezus wel terug de Middellandse zee op, je weet maar nooit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *