Ze spreken holle woorden

Hosea 10:1-8
1 Israël was een weelderige wijnstok, die volop vruchten voortbracht. Maar hoe meer vrucht de wijnstok droeg, hoe meer er op de altaren kwam; en hoe rijker het land, hoe rijker versierd de gewijde stenen. 2  Zo bedrieglijk is dat volk! Nu zal het ervoor boeten: de HEER breekt hun altaren af, hun gewijde stenen verbrijzelt hij. 3  Dan zullen ze zeggen: ‘Wij missen een koning!’ Maar wat zou een koning nog voor ons kunnen doen: wij hadden toch nooit ontzag voor de HEER? 4  Koningen, ze spreken holle woorden, zweren valse eden, sluiten slechte verdragen. De rechtspraak woekert als onkruid, als een gifplant in de voren van een akker. 5  Het volk van Samaria verkeert in zorg, is in de rouw om dat stierkalf in Betel, en zijn priesters schreeuwen het uit omdat zijn glorie vervliegt: 6  het kalf wordt naar Assyrië gesleept als geschenk voor koning Kemphaan. Wat een schande is dat voor Efraïm, wat een misrekening van Israël! 7  Nu al wordt afgerekend met Samaria en zijn koning; ze zijn als wrakhout op de golven. 8  De offerhoogten worden verwoest, die plaatsen van verderf, tekens van Israëls zonde; dorens en distels zullen hun altaren overwoekeren. Dan roepen ze de bergen toe: ‘Bedek ons!’ en de heuvels: ‘Val op ons neer!’(NBV)
Er is in onze samenleving veel te doen over bedrieglijke berichtgeving, fake news genoemd. Er zijn mensen die een verdraaid beeld van gebeurtenissen krijgen en dat beeld als waarheid publiceren. Dat mensen overal complotten in zien is daarvan nog het meest bekende geworden. Maar ook overheden kunnen er wat van. Daar worden tegenvallers en fouten vaak ontkend of gebagatelliseerd. De overheid spreekt dan holle woorden, zweren valse eden en sluiten slechte verdragen. Het lijkt er sterk op dat er sinds de dagen van Hosea nog weinig veranderd is.
Hosea begint dit gedeelte met een analyse van de oorzaken van het afdwalen van waarheid en openheid. Hij beschrijft dat hoe rijker het volk is geworden hoe meer er afgoden achterna gelopen wordt. Ook in onze dagen zou je kunnen zeggen dat winst en profijt afgoden geworden zijn op wier altaren de waarheid wordt geofferd. Dat een algehele vrije dag voor het hele volk tegelijk ons kan bevrijden van de slavernij van arbeid en consumentisme hoor je eigenlijk nooit meer iemand zeggen. Nee de armen hebben er zelf schuld aan dat ze arm zijn en als ze ondersteuning nodig hebben dan moeten ze daar iets tegenover stellen.
Hosea heeft ook kritiek op de verdragen die de leiders van het volk hebben gesloten. In Betel werd nog een gouden kalf vereerd, het verhaal over Mozes, Aäron en een gouden kalf  was kennelijk vergeten. Dat gouden kalf raakte uit de mode en werd daarom geschonken aan een machtige koning die er eigenlijk op uit was het land te bezetten. Die koning, hier bij zijn bijnaam Kemphaan, genoemd, heeft in Samaria al laten zien wat zijn plan is met Israël een Juda. In onze dagen zijn er politieke partijen die hun verkiezingscampagne laten financieren door Rusland. De politiek van Rusland ter verzwakking van de Europeese Unie wordt door hen dan ook gevolgd. Wij moeten dus misschien wat beter luisteren naar Hosea.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *