Van wie ben jij een zoon, jongen?

1 Samuel 17:55-18:5

55 Terwijl Saul toekeek hoe David de Filistijn tegemoet trad, vroeg hij aan zijn opperbevelhebber Abner: ‘Zeg eens, van wie is die jongen een zoon?’ ‘Zo waar u leeft, koning, ‘antwoordde Abner, ‘ik weet het niet.’ 56 ‘Zoek dan uit van wie die jongeman een zoon is, ‘droeg de koning hem op. 57 Toen David na zijn overwinning op de Filistijn terugkwam, wachtte Abner hem op en leidde hem naar Saul. Het hoofd van de Filistijn had hij nog in zijn hand. 58 ‘Van wie ben jij een zoon, jongen?’ vroeg Saul, en David antwoordde: ‘Ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit Betlehem.’ 1 Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. 2 Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. 3 En Jonatan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem: 4 hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. 5 Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen. (NBV)

De angst van Israël sloeg nu over op de Filistijnen en die sloegen op de vlucht. Saul zag wel wat in die dappere strijder. Zijn opperbevelhebber moest maar uitzoeken waar deze jonge knaap vandaan kwam.Zo kwam David aan het hof van Saul. Hier begon ook de vriendschap tussen David en Jonatan, wie denkt dat Jonatan verliefd werd op David kon wel eens gelijk hebben. Jonatan draagt zijn wapenuitrusting over op David en David schopt het tot legeraanvoerder. Opnieuw komt David aan het hof bij Saul.

Als je al die verhalen over David en Saul leest dan lijkt het soms op of er twee Davids zijn geweest. Een muzikant die met zijn lier de koning tot rust kon brengen en de krijger die voor de koning alle vijanden wist te verslaan. Die twee Davids werden allebei populair. De krijgsheer David wordt opperbelhebber met instemming van de soldaten en van de hovelingen staat er. Pas in het vervolg van het verhaal zullen de beide Davids samensmelten. Het zijn dus misschien twee kanten van één persoon, zoals ook bij ons zelfs de meest slechte mensen twee kanten kunnen hebben. Het hoofd van Goliat zal overigens nog lang in de geschiedenis van Israël tot de verbeelding spreken.

Een mooi verhaal. Toch moeten wij vooral letten op de rol van de Weg van de God van Israël, dat wat wij wet noemen en dat zich laat samenvatten in het heb uw naaste lief als uzelf als de manier om God lief te hebben boven alles. Jezus voegde daar later aan toe dat we niet moeten oordelen. Opkomen voor het recht van de armen zullen de profeten dat in maatschappelijk verband gaan noemen. Opkomen voor het recht van de armen wordt ook vandaag nog van ons gevraagd. We mogen er elke dag opnieuw mee beginnen, ook vandaag weer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *